30 kilo Guld bestulen av os hoppet

Rykten i Västerås gick att du shola 30kilo guld??
Aj aj ajjjjjj
Vet polisen om sanningen?
Nej juste du är ju så sjuk att man kan inte ens ställa dig till svars
Svar: det finns INTE råd att skicka Erik till kina för att Boxsas i VM
Hahahaha
Kan du gå ner en gång på huk och dra ut din VÄNSTER hand med endast pek fingret och tummen
sen titta som superman och SÄGA " POYATHPIKPÄPYYYYYYYYYYYYYY
HAHAHAHAHAHAHAHA

Författare:

Publicerat

Dela: