Alla är vi fågelungar.

En liten och skör
fågelunge ligger i sitt bo.
Vill så gärna prova vingarna,
flyga bort härifrån
och finna kärlek och tro.
Men rädslan för att falla
och ramla ner i ingenstans
gör att den lilla, sköra
fågelungen stannar kvar
och önskar att vingarna inte fanns.
En liten och skör
fågelunge vill flyga bort
från tryggheten och lämna allt,
finna sin egen sort,
men vågar inte för rädslan av att falla.

Författare:

Publicerat

Dela: