Alltid sträva framåt fokus

ett barn
fattar pennan
låter handen forma
sin första krumelur
banar sig fram i livet
trevande
hoppas det håller

Författare:

Publicerat

Dela: