ÄLSKA LIVET.

Du får inte bli så rädd att Du inte vågar älska.
Ty utan kärlek går Vi under.
Det är farligt att älska.
Vi löper hela tiden risken att bli övergivena och bedragena.
Men Du får inte bli så rädd.
Att Du låser in Dig i Din egen rädsla.

Du får inte bli så rädd att Du inte vågar älska.
Det är farligt att leva.
Vi löper hela tiden risken till att livet förändras.
Eller till och med tar slut.

Vi kan bara skydda oss med det bästa skydd som finns.
*Kunnskap och livsmod*.

Du får inte bli så rädd att Du inte vågar älska.
Älska andra och älska livet.

Författare:

Publicerat

Dela: