Änglatrumpet

Ändlösa ängders ättlingar
Älgarnas ädelmodiga älskog
Ärofyllda ädelstenars ägare

Älvornas änglatrumpeter

Äventyrarens ängsliga älskvärdhet
Äktenskapens ärrade änkor

Änglarnas ängsullshår

Ärlighetens ärggröna ädellövskogar

Författare:

Publicerat

Dela: