Andra MosebokenIsraeliterna behandlas dåligt i Egypten

Osmord kungamakt
Slavägarna blir slavar
Nationalism


Moses I

Krokodiltårar
Smalt så in i Farao
Ett lyckosamt flyt


Moses II

Dräpt egyptier
Försenat budord räddar
Nöden utan lag


Gud ger Moses makt

Snabbkurs i magi
Ringlande illusion
Guds förlängda arm


Moses inför Farao

Herren lovade
Farao drog i tåtar
Folket i dödsdans


Olyckor drabbar Egypten

Försurat vatten
Träskmarkslivet tar över
Kemisk krigsföring


Påsken

Lammköttsfrosseri
Egyptens förstfödda dör
Tidernas masslakt


Molnstoden och Eldstonen

Avgaser täcker
Varningsblinkers på natten
UFO visar väg


Vandringen genom Röda havet

Herrens dragningskraft
Egyptens dränkta råttor
Ett sorglöst vågspelMoses sång

Ångestladdad död
Höghet släpper lös grymhet
Hyllad krigsherre


Manna och vaktlar

Gud ransonerar
Vardagsplanekonomi
Ökenkommunism


Berget Sinai

Moderskepp landar
Tellusägaren stadgar
Utser folkbasar


Löften och föreskrifter

Herren utrotar lätt
Infödings och sjukdomsfritt
Lovar vitt och brett


Guldkalven

Herren fick rival
Tretusen otrogna dog
Svartsjukedrama


Moses stiger ner från Sinai

Moses lystrar nog
Blytung slöja tystar knot
Strålande möte


Tabernaklet

Osyrat och rent
Homosapiens smittar
Hypokondrisk gud
Författare:

Publicerat

Dela: