Att skriva

Väljer pennans väg.
Följer bläckets ström av ord,
uppströms, nedströms, hem

Pennan är mitt skepp
Bläckets böljor bär mig bort
Kom, äventyret, kom!

Orden silas lätt,
utan rim men med reson
genom fingrarna

Författare:

Publicerat

Dela: