Avstånd

Har vi närmat oss varandra
eller har avståndet ökat?
Dina tankar är höljda i mystik,
dina blickar svåra att tolka.
De ord du säger är vackra,
men näst intill obegripliga;
jag måste ha förlagt min
känslornas parlör!
Kan ett hjärta slå så hårt,
att man hör det genom täcket,
om inte kärleken finns där?
Kom närmare - närmare mig -
så kanske du äntligen
kommer närmare dig själv.

Författare:

Publicerat

Dela: