BARNET

BARNET
Oönskade barnet
Ett barn föds. Barnet får ingen kärlek. Åren går och barnet utvecklas neråt. Barnet är sorgset. Själen fylld av sorg. Kroppen låter sig inte luras. Kroppshållningen är hängande. Blicken är sänkt. Rösten är låg och fattig. Ansiktet hänger. Smilbanden dras ner. Tankarna dras ner. Känslorna dras ner. Viljorna dras ner. Tempot dras ner. Livet ger sorg och smärta.0 Åren går och livet har varit en sorgefull resa. Sorgen blir glädje i livets slutskede.

Önskade barnet
Ett barn föds. Barnet får kärlek. Åren går och barnet utvecklas uppåt. Barnet är glädjefyllt. Själen fylld av glädje. Kroppen låter sig inte luras, behövs inte. Kroppshållningen är stadig. Blicken är upplyft. Rösten är hög och rik. Ansiktet stadigt. Smilbanden dras uppåt. Tankarna dras uppåt. Känslorna dras uppåt. Viljorna dras uppåt. Tempot dras upp. Livet ger glädje och njutning. Åren går och livet har varit en glädjefylld resa. Glädjen blir sorg i livets slutskede.

Skrev den 16maj2002

TAck för mig.

Författare:

Publicerat

Dela: