Berguven (Bubo Bubo)

Bärnstensbågens bevingade best
Berguven

Blyg bakom blinkande beslöjad blick
Biotopiskt boende

Bländande bakom Blodekens blodkärls -blad
Bärnstens -blickande- beröring
Bergfast bofast
Benämnd Bubo Bubo

Författare:

Publicerat

Dela: