Beröring

Hon går förbi mig

I en annan tid

Har hon berört mig

I en annan tid

Har jag berört henne

Och hon berör mig nu

Och hon rör vid min själ

Tar på den

Och jag rör vid hennes själ

Tar på den

Och känner

Att hon också känner

Att det är vi

Denna morgon

Denna sommar

Som kan bli vår

Författare:

Publicerat

Dela: