BLADÄnnu ligger
bladen stilla,
flytande
i en cirkel !
Bladen slutas
vändas först
då du inser
att du vänder
dess riktning
inuti dig själv !

Strömmar, förser
dig med energi
ur en förfluten
historia,
men så närvarande
att du stannar upp
och ler åt dig själv,
där livets flod
ringlar sig fram,
och mellan bladen
kan du se
själva evigheten
närma sig
med tysta steg !

Så sänker sig
skymningen och
bladen blir
ett med dig,
i den djupaste
fåran av fragment
från dig, och de gulnade
bladens alltmer
lyssnande bokstäver !

Författare:

Publicerat

Dela: