Blåkulla


I Blåkulla råder
gamman och glam!
Heta av åtrå,
helt utan skam,
slingrar sig kroppar
tätt om varann
likt fladdrande lågor
i slocknande brand

Här kan den törstige
läska sin gom,
glömma för stunden
mänskornas dom
Här den fördrivne
en fristad har fått
av Satan, hin onde,
helvetets drott

Min själ åt hin onde
jag gärna ger bort
om mänskorna ej
kan tåla min sort!

Författare:

Publicerat

Dela: