Bob Dylan


Dylans Baby Blue

river upp snabbläkande

sår i luftens hud.hans gravrostiga stämma,

poesin, förändrade allt

Författare:

Publicerat

Dela: