Dagen kom

Dagen kom
med hanegal
mens kaffen
skylles ned
en ny dag.

Författare:

Publicerat

Dela: