Dagen kom

Dagen kom
med hanegal
mens lyset
langsomt kom.

Författare:

Publicerat

Dela: