De breda fältenNågonstans,
vill jag ändå veta
om natten var naken
Om du hade kommit
som den strålande mittpunkten
i min lyckas skådespel
Veta om dansen
mot de tusen leendena
hade varat i mer
än tusen år

Om dina ögons skimrande
nyanser, bleknat bort
eller glittrat evigt
då mina händer
målat dem på duk
med de finaste
av penslar

Hade vi blivit fler
än två sammanflätade själar
svävande i glädjens vida rymder

Någonstans,
föds alltid frågan
men svaret kommer endast
från fantasins breda fält
av okunskap och utopi.


© Maria Schönning

Författare:

Publicerat

Dela: