De döda

De döda
Är döda
Nu lever du

Trots vinter
Trots kyla

De döda är döda
Du lever

Under isen
Hopp
Under isen
de dödas omsorger

En gång
med dig,deras historia

Författare:

Publicerat

Dela: