De vinddrivna

Rummet fladdrande av ljus
Maritima dekorationer
Pumlor omfamnade av rep

Inneslutna i någon sorts gemenskap
Vinddrivna existenser

Efter stormen

Kav lugn råder

Författare:

Publicerat

Dela: