Den gamla mannen

Den gamla mannens rygg var krökt av hårt arbete
På denna tid fanns det inget jobbsamvete
Han hade lastat malm för hand i gruvan
Hela sitt vuxna liv och vid snuva
Lojaliteten till gruvan var stor
När andra var sjuka han svor
Jobba med händer och kroppen
Då var man på toppen
Guldklockan var hans stora stolthet från staten
Som bidrog till att på bordet stod maten
När han pension fick
Kom värken som en kick
Han sköljde ner en pilsner för att bedöva
Det fick han minsann av släkten ompröva
Allt för att lindra värken i ryggen
Hans försvar vifta bort myggen
Nu är han borta sedan många år
Gruvans utveckling vidare går
En stad håller på att flytta
Hans krökta rygg gav säkert nytta

Författare:

Publicerat

Dela: