Den lilla parasiten

Göken gal från bar kvist
den lilla parasiten
som inkräktar på andras revir
och lockar med sitt
- Go,gå,go,gå

Till gökottan går vi väl ännu
förhoppningsvis

Gökar sägs kunna spå

Östergök-tröstergök
Södergök-dödergök

- Go,gå,go,gå
tittar han ut ur uret

Författare:

Publicerat

Dela: