Den ofrivillige Nomaden

Han söker skydd i ljuset från en gatlykta,
På stapplande steg har han skyndat genom livet där
rastlösheten har blivit hans vägvisare.
Där någonstans mellan hoppets avsats och ödets djupa avgrund har
hans själ funnit sin plats.

Författare:

Publicerat

Dela: