Den självklara vägen

Den självklara vägen
är inte alls svår att nå
den finns alltid där
den är till för oss att gå.
Den självklara tanken
är inte alls att göra rätt
den lurar oss alltid hit
där ingenting är lätt.
Den självklara bilden
är inte alls den vi ser
den väntar alltid där om hörnet
men kommer aldrig när vi ber.
Den självklara handlingen
är inte alls klar att veta
den finns alltid där i vårt undermedvetna
men vill vi ha den får vi leta.
Den självklara kärleken
är inte alls du
den låtsas alltid vara det
men jag ser klarare nu.
Den självklara idén
är inte alls den bästa
den skrivs alltid där vi inte är
den är dessutom svår att testa.
Den självklara människan
är inte alls självklar alls
den existerar nog aldrig
för livet är ju knappast någon enkel vals.

Författare:

Publicerat

Dela: