Det är fult och fel

Att prata illa om varandras familjer
Det är fult
Om man visar ömsesidig respekt då kan man leva i fred.

Författare:

Publicerat

Dela: