Det du inte gav

Existensen utan mening
eller förbannelsen över det du inte gav
eller kunde ge

Tårar över det du inte fick
Ilska utan utlopp
Oåterkallelig vrede

Det meningslösa i att söka återkalla
någonting som fanns en gång
eller aldrig ens funnits

Vad gör vi nu?
Hur arbetar du dig upp ur avgrunden?

Inga hållpunkter
Inget att ta fasta på
Obefintlig lust
Trevande försök som bara inte fungerar

Bara sorgen,tröstlösheten
Falskheten i att åndå låtsas som ingenting

År läggs till år
Bittra tårar är vad du har
Bittra tårar är vad du ger

Författare:

Publicerat

Dela: