Det grå är mörkare nu

Åskan mullrar
Ädelmodige älskare
Kom till undsättning

Det grå är mörkare nu
och urladdningen skrämmer

Omhuldad, osviklig, ointaglig
Rädd att ormskinnet ska väckas till liv
och visa sig vara en livs levande anakonda

Omnipotent ,ompysslad ,omintetgjord

Författare:

Publicerat

Dela: