Du älskade mig aldrig

Du ser förbi mig
som om jag vore luft
Du ignorerar mig
som att jag inte är någonting
Mina tårar blandas av barndomens
Samma smärta som då
Samma barnsliga förhoppning
Längtan
Ett falskt inre hopp
Det fanns aldrig en chans
Inte en enda
Du älskade mig aldrig
Varför mamma?
Varför är jag luft för dig
Du är inte värd mina tårar
Det var du som skadade
men ändå är det jag som gråter

Författare:

Publicerat

Dela: