Du jagar vind

Du jagar som en hind
efter lycka och framgång
men du jagar vind
Du har i dig en längtan
en oro, en het trängtan,
men du jagar efter vind
Du jagar efter spänning
din vardag alltför grå
men du jagar vind.
Du kan sluta jaga
livet är vad det är
och vinden får du aldrig fatt.

Författare:

Publicerat

Dela: