EN LITEN BIT AV MIN BARNSLIGA TRO

EN LITEN BIT AV MIN BARNSLIGA TRO


En liten bit av min barnsliga tro
Finner jag när min själ söker ro
Du som bar ditt kors för våra synders
skull
Är den största kärleksgåva, man känner
sig fröjdefull

När mina tankar en dag sluta att fungera
Och fingrarna kan inte längre musicera
Då böjer jag mitt huvud i vördnad för Dig, O´
Herre
Men min tro blir mycket större inte alls färre

Att lägga allt i dina händer är en ynnest så stor
Då kanske jag få återse sin älskade farmor
Ty den som har tron som sin största gåva på
jorden
Får del av den värld där kärlek råder och visdom
är nyckelorden

Vingarna av förtröstan flyger och lämnar det
jordiska
Man har känt sig som en av befolkningen, den
nordiska
Så när jag knäppte min händer när jag var en
liten palt
Kommer jag nu få uppleva, många gånger, ja
kanske tusenfalt

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: