Enligt rykten i könvärlden

Har det ingen betydelse hur stor kön man har
Dina båda 2 ex var otrogen mot dig
HAHAHAHAHAHAHAHAHA

Författare:

Publicerat

Dela: