Ett Möte i En Dröm

Inatt jag drömde om en forntida kväll
vars mörker skvalpade längs bryggan

Upp ur mörkret steg en väl bekant skepnad
som länge i mitt innersta vrå varit inburat
där dammråttorna byggt en koloni

Skepnaden sträcker fram sin hand. Mina ben
tar sakta ett steg bakåt. Ju längre ifrån jag
går desto närmare kommer jag. Till slut står vi
ansikte mot varandra. Detta till trots
skepnadens avsaknad av ett.

Messiahs tår föll från ovan och bildade en
ocean som särade oss åt. Moses stav låg
försjunken och övergiven.

Den bekanta skepnaden gick åter till det
skvalpande mörkret.

Författare:

Publicerat

Dela: