Fasader

En verklighet har många fasader
En kub har flera sidor
Mångfacetterad är människan vi möter
Vi klär av oss
Vi klär på oss
Vi rör oss
Vi tar igen oss
Vi ger värme
Vi tar värme
Vi sårar
Vi är sårbara
En verklighet har många bottnar
Ett svar kan ge många förklaringar
Du och jag ger upphov till talrika funderingar
Vi frågar
Vi svarar
Ett svar kan ha många fasader

Författare:

Publicerat

Dela: