Förbi Försvarshögskolan

kylan
träden
backarna
snötäckta
de samma
fattiga familjer
spanska sjukan
och rutten potatis
närliggande kvarter
ouppvärmda rum
konstverk till hus

det går lätt att kräka
kasta upp
enskilda liv utan sammanhang
visade sig ha det
långt senare
visade sig bestå
av dem som bar upp
under ifrån
underklass
fattighus och ammor
trängdes
gav liv
gav is till punchen
så länge som de orkade


förbi Försvarshögskolan
i flygande fläng
tänker jag på alla misstag
som i förlängningen kostar
liv

Författare:

Publicerat

Dela: