Föreningen

Ett gott äktenskap fungerar såsom
när bina flyger från blomma från blomma till blomma
samlar nektar
återvändande till samma kupa.

Författare:

Publicerat

Dela: