Försynt men också den mest milda handling

Att ge ett avsked via e-post eller sms-meddelande är mest försynt. Ack den skarpa angenäma kärleksfulla formen av farväl!
Där ser jag ett humant beteende för någon som menar väl allenast men också har en förmåga att inte kunna stå till svars.

Författare:

Publicerat

Dela: