GEVÄRETS MAKT HAR TAGIT ÖVER AV MÄNNISKANS OFÖRSTÅND

GEVÄRETS MAKT HAR TAGIT ÖVER AV MÄNNISKANS
OFÖRSTÅNDGevärets makt har tagit över av människans oförstånd
Idag går det att bli rik på en vapenarsenalen med en aktiefond
Vi värderar inte längre freden som en av våra viktigaste tankar
Det finns så mycket annat, vi glömmer detta i våra dimbankar

Ett förlorat liv i ett krig är ett förlorat liv för mycket
Att vi måste inse att vi har bara ett liv , det är konststycket
Det är för mycket vapenskrammel, för mycket stöveltramp
Man kan ha en dialog även om detta skulle vara en frihetskamp

Vi borde utnyttja vår kunskap och att världen behöver vård
Nu ser man snart att det vackra vi hade, blir till en kyrkogård
Kampen borde läggas någon annanstans än krigets hysteri
Många av våra stora ledare borde gå på någon slags terapi

Men så länge det finns makt och pengar, finns det en anledning
Det fodras en stor verkstad, inga femårsplaner eller en utredning
Kärleken borde komma in i deras hjärtan istället för folkmorden
Världens människor borde kunna få leva i frihet och fred på jorden

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: