Gjort är gjort

Tomheten
Existensen utan mening
Eller
Förbannelsen över det som inte gick
Det du inte gav
eller kunde ge

Tårar över det du inte fick
Ilska utan utlopp
Oåterkallelig vrede
Det meningslösa i att söka återkalla
någonting som fanns en gång
eller aldrig ens funnits

Vad gör vi nu?
Hur arbetar du dig upp ur avgrunden?
Inga hållpunkter
Inget att ta fasta på

Obefintlig lust
Trevande försök
som bara inte fungerar
bara sorgen,tröstlösheten
Falskheten i att ändå låtsas som ingenting

År läggs till år
Bittra tårar är vad du har
Bittra tårar ä vad du ger

Författare:

Publicerat

Dela: