Herren vill..

Herren vill…

Herren vill vara med dig!
Han vill vara din vän;
- han vill inte
att något gott skall fattas dig.
Han vill låta dig vila
på gröna ängar,
vid vatten där det finns stillhet
och ro.

Han vill vederkvicka din själ
och leda dig på rätta vägar
för sitt namns skull.
Om du ändå skulle vandra vilse
i dödsskuggans dal
skall du inte känna dig rädd
ty Herren - vill vara med dig.

Honom kan du stödja dig på
och han vill trösta dig
när du är trött av vägen och ledsen..
Han vill hjälpa dig även när
dina ovänner ser på;
när du känner dig mobbad
och utsatt för missförstånd
vill han trösta dig.

Godhet och nåd
skall följa dig genom livet
- och när det en gång är slut
skall du få bo hos Honom
för all framtid..

Herren vill vara med dig!
Vill du vara med Honom??
……………………..

Sigge Norgren-senior

Författare:

Publicerat

Dela: