Hopp av glädje

Hopp av glädje

Hopp kan ge utbrott
av glädje
Glädje kan ge utbrott
av hopp
Varför hoppas vi inte mer
när vi kan glädjas så

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: