Huset på Golgata höjd...

Huset som ligger,
på höjden,
ser ut över jorden,
och fattar beslutet,
som rör oss alla.

Under sol,
vind och pina,
är betraktandet, det,
från vilket hon levandegör,
sin uppfattning.

Vad väger den.
Uppfattningen.
Den sanning som ses,
förnimmes, för att fördelas, blandas,
med tidigare erfarenheter.

Hukar sig gör verkligheten,
när den tvingas inse,
sin begränsning,
mätt mot kunskapens allt,
i det evigas perspektiv.

I vardagen möter tron livet,
ett livets förutsättningshopp.
Skapar ständig dialog med kärleken,
den givna,
och avgår med segern...


Författare:

Publicerat

Dela: