I månens sken

Så slående vackert
var upptäckten
av månens sken
över din bara hud

Det mjuka ljuset
som böljade
över ditt väsen
och hela din kropp

Så slående fridfullt
var upptäckten
av ditt ansikte
när du sov

Alla djupa linjer
som slätats ut
visade ditt sanna
och vackra jag

Så slående vackert
var upptäckten
av min kärlek
i månens sken

Författare:

Publicerat

Dela: