Is


vanligt djävla vatten är bara lurendrejeri
ett slags naturens laberotrix
en helt vanlig hexagonal struktur
där den tetraediska uppbyggnadens arkitektur
lurar varje tänkare till oanade konsekvenser
den fasta kalla kroppens hårda is
flyter på sin egen vätskas lättare vikt
en outgrundligt fantastisk fysikalisk kullerbytta
som troligtvis är en förutsättning för liv
den nioprocentiga kroppsökningen gör isen större än vatten
och då känner den sig så viktig och flyter ovanpå
gör sig till och blir en hal djävel och känner sig cool
men skrytet om flytet kan snabbt tas ner på jorden
lite värme och rörelse dödar snabbt den molekylära stoltheten
och isens hela liv rinner ut i sanden

Författare:

Publicerat

Dela: