Jag tror att träden

jag tror att träden sörjer
sin store starke vän
och rent likt barnen spörjer
när kommer han igen

som lilla vännen gråter
när ensam lämnats kvar
kom hem jag allt förlåter
ditt bord jag dukat har

de falnar denna sommar
de träd som lämnats kvar
ej vanligt orkar grönskan
som solen ger och tar

de skänker livet träden
med krona rot och stam
står stilla växer doftar
tar kärleken i hand

Författare:

Publicerat

Dela: