Ju mer du har desto mer vill du ha.

Ju mer du har desto mer vill du ha.
Tänk om det vore så i kär leken
Kärleken är den känslan som regerar

Grapen

Författare:

Publicerat

Dela: