JU STARKARE EN KÄNSLA ÄR, DESTO FÄRRE ORD BEHÖVS

JU STARKARE EN KÄNSLA ÄR, DESTO FÄRRE ORD BEHÖVS

Det är märkligt, ju starkare en känsla är desto förre ord behövs...
Jag är din vän, fyra ord. Jag älskar dig :
Tre ord, äkta mig och förlåt mig, två ord.

Författare:

Publicerat

Dela: