Kärlekskraft

Gränser sätts
funktion:
skilja folk åt
Gränser bryts
inget kan stoppa kraften
Två hittar sprickorna
friheten är deras

Författare:

Publicerat

Dela: