Kollektivet med perspektivet

Vi lever livet
som att vår tid håller på att försvinna
det kommer finnas nedskrivet
åt framtida förlorare i arkivet
låt orden få brinna
sekunderna tar vi ändå för givet

Utan skydd mot framtiden
försökte stilla er nyfikenhet
alltid varit svag för er naturliga fallenhet
en verklighetsförankring snedvriden
dem genomskådar vår brustenhet

Jag var hängiven när du var uppriven
initiativen till dem bottenlösa tidsfördriven
alternativen blev värre med perspektiven
utan direktiven sedan länge övergiven

Tillsammans är vi inte ensamma
för stunden existerar inte tomheten
kärleken flödar i gemensamheten
en symbios där alla är omtänksamma
en överväldigande känsla över tacksamheten

en insida som vill avlida
vi måste bestrida det dåtida
inte lida och bromsa det framtida
vi är solida vid varandras sida

Författare:

Publicerat

Dela: