Kom

En måttstock större än det mätta.
En större än den andra över den andra.
In i evighet med horisont bortom tid.
Bortom djup och bortom jord.
Bortom port och bortom flod.
Bortom dess väktare helgandes ljus.
Ljus uppfyllande himlar med sig själv.
Himlar dess tron jord dess pall.
Himlar ljusa ack djup mörka.
Orm som slingrar sig runt eld.
Fallen till djup fallen till jord.
Människa av densamme ropandes:
Har du kommit för att döma?
Har du kommit för att rädda?
Kom du urgamla.
Kom träd snart fram.
Kom du som talar ord.
Kom med ris.
Kom med ros.

CHRISTER SANDVIK
Onsdagen den 10e maj 2017

Författare:

Publicerat

Dela: