Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

En gång i tiden tyckte de lärda ett självständigt liv är alla värda
Självständighet och oberoende starka ord från valda med förtroende
Medbestämmande och inflytande som skulle vara lyftande
Hela landet stod upp och tågade i trupp
Människors lika värde vårt nya riktvärde
Sverige ett föregångs land som nu satts i brand
Juridikens makt och expertis lagen hamnade i kris
Vad händer med lagen när den blir fråntagen
Få leva på mina villkor och inte i någon annans klor
Där självbestämmandet tas ifrån och allt blir till ett hån
En kall pansarridå dit ingen kan nå

Författare:

Publicerat

Dela: