Lånade tårar

Lånade tårar
rinner
nedför min kind
sakta.
Lånade tårar
kanske inte för
mig.
Jag gråter
för
det onda
i världen.
Tårarna
är inte för
mig,
inte
den här gången.
Därför
gråter
jag.
Jag är
världens ventil.
Därför gråter
jag,
sa
hon.

Författare:

Publicerat

Dela: