Lidandets samsaraKonsumera kan vi nu

Mer och mer av allt

Lidandet når oss ändå

Livet och döden
Hand i hand

Författare:

Publicerat

Dela: